Zpracování osobních údajů

Změna nastavení souborů cookies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Firma Ing. Evžen Plass se sídlem Cerekvička 49, 588 33 Cerekvička – Rosice, IČ: 60540923 je zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Jihlavy, spisová značka ZUJI/2569/2013SV - jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele a zákazníky internetového obchodu www.plass.cz informuje o zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Firma postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 

 

Zpracování osobních údajů

V případě užití služeb internetového obchodu www.plass.cz, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • vaše jméno a příjmení
 • doručovací adresa
 • název společnosti
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Při návštěvě či prohlížení našeho webu o vás dále zpracováváme a ukládáme tyto informace na našem serveru:

 • Vaše IP adresa
 • otevíraná stránka našeho webu
 • kód odpovědnosti http
 • identifikace Vašeho prohlížeče

Při otevření našich webových stránek Vás také informujeme, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souboru cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Tyto soubory neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů ale nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost našich stránek.

 

 

Využití osobních dat

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@plass.cz.

 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše firma. Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely předat našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • auditorské, daňové a účetní společnosti
 • advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří pro naši firmu zajišťují servis serveru, IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery
 • provozovatelům přepravních služeb
 • subjektům podílejícím se na dodání zboží či služeb nebo podílejícím se na realizaci plateb na základě smlouvy

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na doplnění či změnu osobních údajů
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@plass.cz.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici na emailu info@plass.cz popř. na telefonním čísle 602 553 399.

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.